4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (02.07.2020)

00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 02:00 karren
00:00 - 06:00 hagar
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 shilat
00:05 - 02:00 bunnys
05:00 - 11:00 stav
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 nirina
10:00 - 16:00 nicolee
10:00 - 16:00 noel
10:00 - 16:00 shani_boobs
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב