4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (21.09.2020)

00:00 - 02:00 yasmin
00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 neta
00:05 - 02:00 nirina
05:00 - 11:00 aline
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 kesem
10:00 - 16:00 bunnys
10:00 - 16:00 simone
10:00 - 16:00 shani_boobs
15:00 - 21:00 inbar
15:00 - 21:00 alexia
15:00 - 21:00 cleopatra
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב