8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (02.12.2020)

00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:00 - 06:00 karma
00:00 - 06:00 hagar
00:00 - 06:00 lucy
00:05 - 02:00 lola
05:00 - 11:00 natashali
05:00 - 11:00 emanuela
05:00 - 11:00 limor
10:00 - 16:00 nicolee
10:00 - 16:00 daniellasex
10:00 - 16:00 meshi
15:00 - 21:00 coral
15:00 - 21:00 alexia
15:00 - 21:00 aline
20:00 - 00:05 simone
20:00 - 00:00 ana
20:00 - 00:00 reut

יום ה' (03.12.2020)

00:00 - 02:00 ana
00:00 - 02:00 reut
00:05 - 02:00 simone
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב