4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (20.11.2019)

00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 02:00 einav
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 shani_boobs
00:05 - 02:00 stav
05:00 - 11:00 noel
05:00 - 11:00 nirina
05:00 - 11:00 nadin
10:00 - 16:00 alina
10:00 - 16:00 aline
10:00 - 16:00 limor
15:00 - 21:00 natashali
15:00 - 21:00 shoval
15:00 - 21:00 neta
20:00 - 00:00 meshi
20:00 - 00:05 alexia
20:00 - 00:00 lola

יום ה' (21.11.2019)

00:00 - 02:00 meshi
00:00 - 02:00 lola
00:05 - 02:00 alexia
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב