8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (27.06.2022)

00:00 - 02:00 ana
00:00 - 02:00 yasmin
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 neta
00:00 - 06:00 emanuela
00:05 - 02:00 daniellasex
05:00 - 11:00 shani_boobs
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 nicolee
10:00 - 16:00 alina
10:00 - 16:00 stav
10:00 - 16:00 yarin
15:00 - 21:00 simone
15:00 - 21:00 inbar
15:00 - 21:00 einav
20:00 - 00:00 shilat
20:00 - 00:00 aline
20:00 - 00:05 lola

יום ג' (28.06.2022)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 aline
00:05 - 02:00 lola
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב