7 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (23.09.2019)

00:00 - 01:00 lola
00:00 - 05:00 nadin
00:04 - 01:00 yasmin
00:09 - 05:00 neta
01:09 - 05:00 esticam
04:00 - 10:00 karma
04:00 - 10:00 stav
04:00 - 10:00 cleopatra
09:00 - 15:00 emanuela
09:00 - 15:00 inbar
09:00 - 15:00 lucy
14:00 - 20:00 nirina
14:00 - 20:00 alina
14:00 - 20:00 natashali
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב