4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (02.04.2020)

00:00 - 02:00 einav
00:00 - 02:00 meshi
00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 yarin
00:05 - 02:00 bunnys
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 shilat
05:00 - 11:00 natashali
10:00 - 16:00 inbar
10:00 - 16:00 daniellasex
10:00 - 16:00 reut
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב