4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (23.09.2017)

00:00 - 02:00 inbar
00:00 - 02:00 tami
00:00 - 02:00 shir_n_erez
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 coral
00:00 - 06:00 scott_carolina
00:00 - 06:00 kim_n_yan
00:05 - 02:00 natashali
05:00 - 11:00 dikla
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 Veronic
05:00 - 11:00 shir
10:00 - 16:00 ana
10:00 - 16:00 sofi
10:00 - 16:00 Lirazy
10:00 - 16:00 yarin
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל