4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (21.07.2019)

00:00 - 01:00 kesem
00:00 - 05:00 nicolee
00:04 - 01:00 aline
00:09 - 05:00 daniellasex
01:09 - 05:00 ana
04:00 - 10:00 emanuela
04:00 - 10:00 bunnys
04:00 - 10:00 karma
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב