4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (21.07.2018)

00:00 - 06:00 nadin
00:00 - 06:00 esticam
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 02:00 ana
00:00 - 02:00 stav
00:05 - 02:00 karren
05:00 - 11:00 kesem
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 bianca
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל