4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (25.06.2021)

00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 02:00 nirina
00:00 - 06:00 esticam
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 daniellasex
00:05 - 02:00 nadin
05:00 - 11:00 alexia
05:00 - 11:00 reut
05:00 - 11:00 einav
10:00 - 16:00 bunnys
10:00 - 16:00 cleopatra
10:00 - 16:00 lola
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב