4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (16.11.2018)

00:00 - 06:00 meshi
00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:00 - 02:00 emanuela
00:05 - 02:00 alina
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב