4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (23.01.2020)

00:00 - 02:00 noel
00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 natashali
00:00 - 06:00 alina
00:05 - 02:00 limor
05:00 - 11:00 inbar
05:00 - 11:00 nicolee
05:00 - 11:00 shilat
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב