4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (27.05.2019)

00:00 - 01:00 inbar
00:00 - 05:00 emanuela
00:04 - 01:00 kesem
00:09 - 05:00 coral
01:09 - 05:00 esticam
04:00 - 10:00 lola
04:00 - 10:00 meshi
04:00 - 10:00 neta
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב