4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (25.03.2019)

00:00 - 02:00 noel
00:00 - 02:00 natashali
00:00 - 06:00 coral
00:00 - 06:00 nicolee
00:00 - 06:00 kesem
00:05 - 02:00 stav
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 alexia
05:00 - 11:00 einav
10:00 - 16:00 simone
10:00 - 16:00 lucy
10:00 - 16:00 karma
15:00 - 21:00 daniellasex
15:00 - 21:00 meshi
15:00 - 21:00 neta
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב