4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (07.03.2021)

00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 reut
00:00 - 06:00 limor
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 karren
00:05 - 02:00 stav
05:00 - 11:00 kesem
05:00 - 11:00 nirina
05:00 - 11:00 lola
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 hagar
10:00 - 16:00 cleopatra
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב