4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (21.09.2018)

00:00 - 02:00 nirina
00:00 - 02:00 inbar
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 hagar
00:00 - 06:00 yasmin
00:05 - 02:00 kesem
05:00 - 11:00 yarin
05:00 - 11:00 shani_boobs
05:00 - 11:00 lucy
10:00 - 16:00 natashali
10:00 - 16:00 meshi
10:00 - 16:00 ana
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל