8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (24.01.2019)

00:00 - 02:00 yasmin
00:00 - 02:00 emanuela
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 06:00 cleopatra
00:05 - 02:00 bianca
05:00 - 11:00 aline
05:00 - 11:00 karma
05:00 - 11:00 limor
10:00 - 16:00 einav
10:00 - 16:00 meshi
10:00 - 16:00 ana
15:00 - 21:00 natashali
15:00 - 21:00 lucy
15:00 - 21:00 bunnys
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב