9 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (24.11.2017)

00:00 - 02:00 kim
00:00 - 02:00 coral
00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 02:00 ilanit
00:00 - 06:00 danielle
00:00 - 06:00 shir
00:00 - 06:00 stav
00:00 - 06:00 karren
00:05 - 02:00 Veronic
00:30 - 05:00 aline
14:00 - 19:00 aline
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל