5 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (20.04.2018)

00:00 - 02:00 lola
00:00 - 02:00 bunnys
00:00 - 06:00 mishel
00:00 - 06:00 limor
00:00 - 06:00 daniellasex
00:05 - 02:00 melanie
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 nicolee
05:00 - 11:00 simone
10:00 - 16:00 stav
10:00 - 16:00 yarin
10:00 - 16:00 kuki
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל